FASHION MEETS BUSINESS

ИЗКУСТВОТО ДА СИ НОВАТОР или
 МОДАТА СРЕЩА БИЗНЕСА
Лас Вегас
25.5.2018
“Изкуството струва пари, но и парите са изкуство”.
Тези думи са на Светла Сноудън – финансист номер едно в  Лас Вегас. Седим и вечеряме покрай басейна в уютния й дом. Говорим си за сметки, пари… теми, които на един дизайнер не са му много ясни, а, Тя, с широката си й грееща усмивка, ме успокоява да не си натоварвам главицата с числа и цифри и да си гледам модата и изкуството. И така, улисани в сладки приказки на бяло вино и лека музика, изведнъж Светла отваря широко очи и казва: “Имам страхотна идея! Да направим един съвместен  Арт-бизнес проект!”.  Аз само това и чакам  – различни и нестандартни хрумки. Още на другия ден, моя милост подреди своята модна колекция, преразказана специално за финансова къща SDSNOWDON. И какво по-хубаво от това за един дизайнер, сътвореното от него да попадне на точното място и при точните клиенти. Тук, бизнесът среща модата, а Тя чаровно му се предлага –
„Вземи ме и ме пробвай. Може и да ти подхождам”:))
Създадохме  със  Светла един атрактивен моден кът, 
който да изненадва всеки неин гост, влязъл по бизнес. “Неочакваното” нарекохме нашето модно творение, което носи  бяло-черната колористика, типична за протоколната мода. Бижутата на Cafe Society by Albena Alexander също присъстват в елегантния й офис, прецизно подбрани от мен и съобразени с модните акценти.
Обещахме си много модни събития и партита със силно дамско присъствие! Светла е един изключително зареждащ с много позитивни емоции човек.
На Добър час, скъпа приятелко, в нашето съвместно начинание!
Както се казва в една китайска поговорка, ако искаш да стигнеш донякъде, трябва да тръгнеш!
THE ART TO BE AN INNOVATOR
OR
FASHION MEETS BUSINESS

Las Vegas
25.5.2018

„Art costs money, but money is also art.“ These words are by Svetla Snowdon, the number one financier in Las Vegas. 
We sit and have dinner by the pool in her cozy home. We talk about bills, money … topics, which for a designer is not very understandable, and, She with a wide, glowing smile calms me not to fill my head with figures and numbers and better to look at  fashion and art. So, stunned in sweet talk of white wine and light music, Svetla suddenly opens wide her eyes and says, „I have a great idea! Make a Joint Art Business Project! “  I am just waiting for that- different and unusual proposals. Already the next day, I arranged my fashion collection, specifically for the SDSNOWDON financial house. And what’s better for a designer than the one he created to get the right place and the right customers. Here, Business meets Fashion, and “She“ is charmingly offered to him:
„Take me and try me, maybe I’ll suit you“ :))
We created with Svetla an attractive fashion corner,
to surprise every guest who came in business. 
„Unexpected“ we called our fashionable creation, which brings the white-black color, typical of the protocol fashion. The jewelery of CAFE SOCIETY by Albena ALEXANDER  are also present in her elegant office, precisely chosen by me and in keeping with the fashion accents.
We promised many fashion events and parties with a strong female presence! Svetla is an extremely positive person with very charging emotions.
Good luck, Dear friend, in our joint venture!
As it says in a Chinese proverb, if you want to go somewhere, you have to go!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *