МАРТИНА АМАДИ – ИНСТРУКТОР ПО ХРАНЕНЕ

Албена е жена с изискан вкус и убедително лично присъствие. Нейната огромна перспектива за света на модата обхваща минали събития, настоящи тенденции, както и визия на орлово око за предстоящи тенденции. Всички предложения за оформление, които ми направиха, донесоха авангардна трансформация на образа в съвършенство, хармония с конкретния случай, моята индивидуалностпредпочитания и вкус.