WONDERFUL ART DAY IN LAS VEGAS!

WONDERFUL ART DAY IN LAS VEGAS!
Денят ни започна с ароматно еспресо в стил “old fashion” с портокалови корички, в едно елегантно кафе PublicUs, до Las Vegas Academy of Arts, в компанията на млади интересни, различни по своему, креативи. Прекрасната Росита, знаейки за моите артистични любопитства, реши да ми посвети един невероятен ден за среща с най-новото място на процъфтяваща художествена общност във Вегас – Art Square.
Малки сладки галерийки, възрожденци-занаятчии, утвърдени режисьори, артисти, музиканти, театрали, дори фризьорски салони… широка гама от творчески личности са се настанили на ART SQUARE.
Идеята за този Арт Площад идва преди години, след като местният предприемач и дизайнер Brett Sperry взима изоставени складове до неговия бар “Artifice” и ги превръща в свободнодостъпни площи за художествено мислещи хора.
Реновират се сгради с естествени материали – камък и дърво, използват се капандури за естествена светлина, прозорците гледат на север и изток, с цел по ниски разходи…

Преосмислят се пространства, дава се живот на старите сгради отново, чрез модерни и естетични конструкции.
Хората харесват това място. Всеки първи петък от месеца , тук, под открито небе се събира артистичния елит на Невада. Хиляди посещават този фестивал на изкуствата.
Art Square доближава Вегас до Сиятел или Ню ЙОРК, а първият наемател на Арт Площада HypeFactor Films има намерение да снима филми в своето пространство.
Вегас се разраства изключително бързо и новият “арт дистрикт” е “Next wave of Las Vegas”, както го определя и неговия създател Brett Sperry.
Our day began with an aromatic espresso in the style of „old fashion“ with orange peel, in an elegant PublicUs Coffee, to the Las Vegas Academy of Arts, in the company of young interesting and different  creative people. The wonderful Rosita, knowing about my artistic curiosity, decided to dedicate me an incredible day to meet with the newest place in a thriving arts community in Vegas – Art Square.
Small sweet galleries, renaissance craftsmen, established directors, artists, musicians, theaters, even hairdressers … a wide range of creative people have settled on ART SQUARE.
The idea for this Art Square comes years ago when local entrepreneur and designer Brett Sperry takes abandoned warehouses to his Artifice bar and turns them into free-access areas for artistically-minded people.
Renovated buildings with natural materials – stone and wood, dormers are used for natural light, the windows look to the north and east with the purpose of lower cost …
Rethinking spaces, giving life to old buildings again, through modern and aesthetic constructions.
People like this place. Every Friday of the month, here, under the open sky, Nevada’s artistic elite gathers. Thousands visit this art festival.
Art Square approaches Vegas to Seattlel or New York, and HypeFactor Films’ first auctioneer of Art Square intends to shoot movies in his own space.
Vegas is growing extremely fast and the new art district is „Next wave of Las Vegas,“ as its creator Brett Sperry.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *